U bent hier: Home - Beroepen - Betonboorder / -zager - Lawaai

Printvriendelijke versie


Lawaai


De betonboorder wordt blootgesteld aan zeer hoge geluidniveaus. 67% van de beroepsgroep meldt klachten over lawaai. De blootstelling bij diverse werkzaamheden is 85 tot 115 dB(A). De betonboorder werkt hierdoor gemiddeld over een werkdag bij een niveau dat hoger is dan de grenswaarde voor lawaai van 80 dB(A). Er is kans op gehoorschade wanneer geen gehoorbeschermingsmiddelen worden gedragen.


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
  • Neem bij de aanschaf of het vervangen van materieel, apparatuur en gereedschap de geluidsproductie in de afweging mee; vraag om informatie over de geluidemissie. Houd bij de keuze ook rekening met de fysieke belasting en de blootstelling aan stof en trillingen.

Collectieve maatregelen
  • Zorg voor periodiek onderhoud en controle van materieel, apparatuur en gereedschappen; dit beperkt lawaai en trillingen.
  • Verstrek gehoorbeschermingsmiddelen (verplicht boven een geluidniveau van 80 dB(A)). Kies een type in overleg met het personeel; een middel dat niet prettig draagt, wordt vaak slecht gebruikt.
  • Verstrek geen doppen of watten als beschermingsmiddel. Deze beschermen onvoldoende. Otoplastieken met een op het geluidniveau afgestemd filter bieden wel goede bescherming.
  • Zie toe op het gebruik van de gehoorbescherming; zorg ervoor dat de leiding het goede voorbeeld geeft.

Individuele maatregelen
  • Gebruik de verstrekte gehoorbeschermingsmiddelen. Gehoorbescherming dragen is verplicht bij geluidniveaus boven 85 dB(A).


Arbovriendelijk hulpmiddel voor de betonboorder met betrekking tot lawaai

Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
 
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina