U bent hier: Home - Beroepen - Betonboorder / -zager - Onveiligheid

Printvriendelijke versie


Onveiligheid


Ongevallen en letsel kunnen gebeuren doordat kleding of lichaamsdelen in de draaiende delen van de machine of apparatuur vast komen te zitten. Verder kan de betonboorder struikelen over de rommel op de vloer of over snoeren en leidingen. Er is kans op een val door niet afgezette of dichtgelegde sparingen en als gevolg van onvoldoende verlichting. Ook kan de betonboorder uitglijden op vloeren die door koelwater glad zijn geworden. Elektrocutiegevaar kan voorkomen door het werken met elektriciteit, beschadigd gereedschap, leidingen en contacten in combinatie met een vochtige werkomgeving. Wegspringend gruis, beton- of staalsplinters kan oogletsel veroorzaken. Daarnaast is letsel aan de handen mogelijk bij het monteren of verplaatsen van machines. Wanneer de boormachine niet goed is bevestigd, kan deze van de muur vallen.

De belangrijkste risico’s zijn:
 • Arbeidsmiddelen
 • Geraakt worden door voorwerp, aanrijdgevaar
 • Stoten, snijden, klemmen, knellen
 • Werken op hoogte


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Zorg dat het materieel en het gereedschap is voorzien van de vereiste beveiligingen. Zorg dat deze ook worden gebruikt.

Collectieve maatregelen
 • Zorg dat het materieel en het gereedschap tenminste éénmaal per jaar wordt gekeurd.
 • Zorg dat voorafgaand aan het werk de randen en sparingen zijn dicht gelegd of afgezet. Zorg ook dat alle rommel die het werk kan hinderen is opgeruimd.
 • Zorg voor een goede veiligheidsinstructie voor de ploeg; zie toe op het naleven van de voorschriften.
 • Verstrek de noodzakelijke beschermingsmiddelen afgestemd op de risico's op het project :
  • veiligheidsschoenen (NEN- EN 345) voorzien van S3-codering.
  • werkhandschoenen (NEN-EN 388).
  • een veiligheidshelm (NEN-EN 397).
  • goede werkkleding en een gelaatsscherm / veiligheidsbril.

Individuele maatregelen
 • Gebruik het materieel en gereedschap volgens de voorschriften.
 • Zorg voor het afzetten en dichtleggen van randen en sparingen.
 • Controleer regelmatig de veiligheid van het materieel en het gereedschap. Vraag om vervanging in het geval van bijvoorbeeld niet goed functionerende beveiligingen, beschadiging en slijtage.
 • Gebruik de verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen.


Arbovriendelijke hulpmiddelen voor de betonboorder met betrekking tot veiligheid

Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
 
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina