U bent hier: Home - Taken - Ventilatie - Klimaatinstallatiewerk - Gevaarlijke stoffen

Printvriendelijke versie


Gevaarlijke stoffen


Tijdens het boren van muur- en vloerdoorvoeren en gaten voor het vastzetten van installatieonderdelen, buizen en kanalen kan de actiewaarde voor hinderlijk stof (inhaleerbaar stof 10 mg/m³ en respirabel stof 5 mg/m³ gemiddeld over een werkdag) kortdurend worden overschreden. Gemiddeld tijdens het werk kan de grenswaarde voor respirabel kwartsstof (0,075 mg/m³ gemiddeld over een werkdag) worden overschreden.
Af en toe wordt gewerkt met een soldeerapparaat of lasapparatuur. Daarbij is blootstelling mogelijk aan soldeerrook of lasrook. Naar verwachting worden grenswaarden meestal niet overschreden. Bij werk in een kleine ruimte of schacht, kunnen concentraties ontstaan die tot hinder / klachten leiden. Bij het werk aan leidingen voorzien van isolatie is blootstelling mogelijk aan minerale wol. De grenswaarde voor glas- en steenwolvezels (2 vezels/cm³) wordt daarbij in het algemeen niet overschreden. Wel kunnen minerale vezels leiden tot irritatie van huid of ogen.


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
  • Stel bij onderhoud en renovatie van te voren vast of asbest aanwezig is en laat dat indien nodig door een daartoe gecertificeerd bedrijf verwijderen.
  • Gebruik in ruimtes waarin brandgevaarlijke materialen aanwezig zijn of waar sprake is van weinig ventilatie, geen brander voor solderen / lassen maar knelkoppelingen.
  • Boormachine voorzien van stofafzuiging.

Collectieve maatregelen
  • Zorg voor afzuiging / ventilatie bij werk waarbij veel stof / damp vrijkomt.
  • Zorg voor scherp gereedschap (sneller werken en daardoor een kortere blootstelling).
  • Voorlichting over het op een juiste wijze uitvoeren van de werkzaamheden. Houd hierbij rekening met anderstaligen.
  • Niet roken, eten of drinken tijdens het werk.

Individuele maatregelen
  • Handschoenen.
  • Ademhalingsbescherming (tegen kwartsstof; tenminste P2-filter in combinatie met afzuiging).
  • Hooggesloten en goed aansluitende kleding bij werk waarbij minerale vezels vrijkomen.


Arbovriendelijke hulpmiddelen
Meer informatie
   
   
 

Download gehele taak als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina